Zasíťování pozemku

Přívod vody na pozemek

Dříve to platilo obráceně, ale dnes můžeme říci, že voda je tam, kde je člověk. Lidé si ji však do svého domu musí obvykle nejdříve přivést. A s tím jim dokážeme pomoci. Venkovní rozvody vody jsme schopni zajistit včetně výkopových prací. 

Napojení nového vodovodu na hranici pozemku
Napojení nového vodovodu na hranici pozemku
Rekonstrukce rozvodů vody, napojení z vodovodní šachty
Rekonstrukce rozvodů vody, napojení z vodovodní šachty
Napojení nového vodovodu na hranici pozemku
Napojení nového vodovodu na hranici pozemku
Založení vodovodního potrubí pro zahradní domek
Založení vodovodního potrubí pro zahradní domek

Přívod odpadního, dešťového potrubí

Vždy, když řešíme přívod vody na pozemek, řešíme také její následný odvod. V těch šťastnějších obcích mají obyvatelé možnost využívat k odvodu splašek a dešťové vody kanalizaci. Napojení objektu na obecní kanalizaci jsme schopni zajistit včetně výkopových prací.

Přívod splaškové a dešťové kanalizace pro RD
Přívod splaškové a dešťové kanalizace pro RD
Rozvody dešťové kanalizace a příprava pro venkovní vpusti
Rozvody dešťové kanalizace a příprava pro venkovní vpusti

Přívod plynu

K připojení rodinných domů, provozoven či chat a chalup se nejčastěji využívá připojení z PE plynového potrubí, které se vede přibližně 60 cm pod povrchem. Venkovní rozvody plynu jsme schopni zajistit včetně výkopových prací.

Napojení plynovodu na stávající řád
Napojení plynovodu na stávající řád
Detail zavedení nového plynovodu do obvodového zdiva
Detail zavedení nového plynovodu do obvodového zdiva
Vedení nového plynovodu dle projektové dokumentace
Vedení nového plynovodu dle projektové dokumentace
Přívod plynovodu do sklepení včetně vpravení železné chráničky do zdiva
Přívod plynovodu do sklepení včetně vpravení železné chráničky do zdiva