Vytápění solárními kolektory

Solární kolektory jsou vhodné primárně k ohřevu vody, dá se s nimi však efektivně i přitápět. V našem klimatickém pásmu bude solární kolektor vždy pouze sekundárním zdrojem tepla, pokud hovoříme o vytápění, dobře se ale hodí k vytápění podlahového, stěnového či stropního topení, kdy se topná voda zahřívá jen na zhruba 40 - 50 °C.

Efektivně lze solární kolektory použít i v nejrůznějších rekreačních sezónních zařízeních, kdy je lze přímo propojit s otopnými tělesy.

Naše firma dodává a instaluje solární kolektory ThermoSolar

Pro podrobné informace o možnostech solárního vytápění, prosíme, navštivte webové stránky  výhradního dovozce těchto kolektorů. Najdete tam veškeré podrobnosti o funkcích solárního systému, způsobů jeho využití i cenách.