Vyřízení žádosti o kotlíkovou dotaci

Vyřízení žádosti bylo v předchozích letech například v OP Zelená úsporám obtížnější. Kotlíkové dotace jsou však z hlediska rozsahu příloh a posloupnosti podle nás trochu jednodušší. Nově ovšem přibyla povinnost žádat o dotaci nejprve elektronicky a poté až doručit tištěnnou žádost s přílohami na příslušný úřad.

Žádost zpracujeme za Vás

Pokud nemáte čas nebo chuť žádost o dotaci vyřizovat, můžete se obrátit přímo na nás. S vyřizováním žádostí máme letité zkušenosti, víme proto na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

Za vyřízení žádosti si účtujeme 5 000,- Kč. Není naším cílem zbohatnout na vyřizování žádostí, částka zahrnuje všechny náklady spojené s vyřízením dotace, které můžeme provést za Vás. Cena za vyřízení zahrnuje tyto činnosti:

Nejprve je potřeba zkontrolovat, zda se na kotel, který chcete vyměnit, skutečně vztahuje dotace a nafotit ho v provozu. Je také potřeba se domluvit na rozsahu práce (kotel za kotel, nebo i ohřev vody např. solárním kolektorem apod.). Pro žádost je zcela zásadní vybrat konkrétního výrobce a konkrétní zdroj tepla. Výběr už poté nelze měnit. S výběrem Vám samozřejmě pomůžeme. Pro a proti jednotlivých variant si můžete prohlédnout zde.

Prvním krokem je tedy zdopovědět všechny tyto otázky, nejjednodušším způsobem je osobní setkání v místě výměny.

Dalším krokem je zjistit, zda Váš objekt splňuje požadavky z hlediska energetické náročnosti budovy. Je tedy nutné nechat energetickým specialistou zhotovit energetický štítek. V případě, že Váš objekt spadá do klasifikační třídy "C" a vyšší. V případě, že spadá do třídy "D" a nižší, navrhne Vám energetický specialista některá z mikroopatření.

Po prvním kroku následuje zhotovení cenové nabídky na výměnu zdroje tepla a případné korekce v rámci nabídky.

Ve třetím kroku je konečně možné přistoupit k samotnému vyplňování žádosti a jejích příloh. Vyplníme a připravíme ve spolupráci s Vámi všechny potřebné dokumenty k podání žádosti - Žádost o poskytnutí dotace, Průkaz energetické náročnosti budovy, Fotodokumentace stávajícího kotle, Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci úsporných opatření (pouze pokud žádáte současně), Písemný souhlas spoluvlastníků, Písemný souhlas druhého z manželů, Písemný souhlas vlastníka pozemku.

Pro vyřízení všech těchto žádostí je opět nejjednodušším způsobem osobní setkání.

Čtvrtým krokem je samotné podání žádosti. Nejprve elektronickou formou, posléze osobní dodání dokumentů na příslušný krajský úřad. Protože k odevzdání žádosti za Vás je nutné notářem ověřené zplnomocnění, přijde nám jednodušší, když na úřad odnesete žádost sami, přičemž Vám poskytneme podrobné instrukce kde přesně se žádosti odevzdávají. Záleží na domluvě.

Po podání žádosti už stačí jen počkat na její schválení. Mezitím lze realizovat výměnu. Avšak pro jistotu doporučujeme počkat na vyjádření o schválení dotace a až pak výměnu skutečně realizovat. Realizace je zpravidla nutná provést do několika měsíců od schválení žádosti.