Podlahové topení

Podlahové topení se dnes stává vyhledávaným a stále více upřednostňovaným systémem distribuce tepla. S podlahovým topením je v projektu potřeba počítat dopředu, aby se zkrátka "vešlo do podlahy". Dnes již ale existují systémy podlahového topení, které nejsou náročné na výšku a vejdou se i s betonovou zálivkou do pár cm.

Nízký systém podlahového topení

Obzvláště při rekonstrukcích se dá využít systém podlahového vytápění s nízkou konstrukční výškou. Tento systém lze klást rovnou na stávající povrch, není třeba bourat podlahu apod. Na stávající podlahu se přilepí speciální plastové tvarovky, do kterých je poté kladeno potrubí v roztečích podle potřeby. Systém umožňuje kladení trubek po 5 centimetrech, lze tedy snadno namodelovat potřebné rozteče. Po pokládce potrubí se systém zalije speciální stěrkou. Celé podlahové topení včetně stěrky se pak schová do necelých 2 cm. Někteří výrobci uvádějí dokonce konstrukční výšku i se zalitím 1,5 cm.

Systém nízkého podlahového vytápění
Systém nízkého podlahového vytápění
Systém nízkého podlahového vytápění
Systém nízkého podlahového vytápění

Standartní systém podlahového topení

Byť je nízký systém podlahového vytápění řešením efektivním, tak ne vždy hospodárným. Zapomíná se totiž na tepelné ztráty, které tento systém má pokud není prostor pod potrubím dostatečně izolován. A na izolaci nízký systém jednoduše prostor nemá.

Naopak standartní systém podlahového vytápění rodinných domů dostatečně zamezuje těmto ztrátám pomocí kladení vrstev tepelné izolace na vazbu pod potrubím. Vrstva, jež přichází do kontaktu s potrubím, je navíc potažena speciální fólií zaručující ochranu proti vlhkosti. Tyto systémy jsou z provozního hlediska velmi hospodárné. Celková výška podlahového topení i se zálivkou se pak pohybuje v rozmezí 60 až 300 milimetrů.

Detail položeného potrubí včetně osazení chráničkami
Detail položeného potrubí včetně osazení chráničkami
Detail položeného potrubí včetně osazení dilatačních pásů
Detail položeného potrubí včetně osazení dilatačních pásů
Osazení rozdělovače před pokládáním potrubí
Osazení rozdělovače před pokládáním potrubí
Rozdělovač po položení všech topných okruhů
Rozdělovač po položení všech topných okruhů

Máte zájem o jiný druh podlahového topení?