Osazování šachet, septiků, nádrží...

Revizní kanalizační šachty

Revizní šachty jsou důležité z hlediska dlouhodobé funkčnosti kanalizace. Jejich umístěním na trase kanalizace můžete kontrolovat odtok a v případě potřeby skrze ně pročistit ucpanou trasu potrubí. Umisťují se na trasách dlouhých úseků potrubí, v ostrých zlomech nebo v místě setkání více tras, jak můžete vidět na obrázcích.

Revizní šachta pro splaškovou i dešťovou kanalizaci
Revizní šachta pro splaškovou i dešťovou kanalizaci
Vsazování revizní šachty mezi stávající rozvody kanalizace
Vsazování revizní šachty mezi stávající rozvody kanalizace
Revizní šachta v místě změny směru splaškové kanalizace
Revizní šachta v místě změny směru splaškové kanalizace
Detail šachty osazené poklopem
Detail šachty osazené poklopem

Vodovodní šachty

Vybudování vodoměrné šachty je jednou z pvních prací, která na Vás při výstavbě domu čeká. Výběr šachty by měl zohledňovat úroveň podzemní vody. V případě, že je hladina spodní vody vysoká, přichází na řadu plastová šachta, která Vám zaručí čistý přístup a nepropustnost. Zděné šachty často vodu propouštějí, což znemožňuje přístup a napomáhá k nižší životnosti.

Dodávku a montáž vodoměrých šachet jsme schopni zajistit včetně výkopových prací. Instalujeme převážně šachty těchto českých výrobců:

Potřebujete vyřešit jiný problém ?